uczennica Miasto Siemianowice Śląskie rozpoczęło realizację kolejnego projektu unijnego skierowanego do uczniów i uczennic kształcących się w siemianowickich szkołach podstawowych.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich" to projekt systemowy realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.